สาธิตการให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาจากการพนัน : โดย คุณธนกฤษ ลิขิตธรากุล นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ