เสวนาออนไลน์ "พนันกับโควิด ... ภัยร้ายใต้ภูเขาน้ำแข็ง"