ละครวิทยุ เรื่อง "เราเลิกกันเถอะ"


ละครวิทยุ เรื่อง "เราเลิกกันเถอะ" รณรงค์ "งดเหล้า งดหวย ช่วยประหยัด สู้โควิด-19" สร้างสรรค์โดย คุณรัศมี มณีนิล , ผศ.บุญเกื้อ ควรหาเวช และคุณพสุธีร์พล จุรณะโกเศศ